Sportovní prohlídka s ergometrií – SP2 (Pro dospělé a děti od 13 let a nad 150 cm)

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – ergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika při sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a eventuální doporučení pro cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Jak určujete anerobní práh bez použití spiroergometrie či laktátu?

Odpověď: Jde o novou metodu založenou na spektroskopii blízké červenému světlu – Moxy Monitor. Přiložením senzoru na pracující sval jsme schopni určit množství kyslíku, který sval využívá pro práci a analýzou křivky spotřeby i anaerobní práh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *