Ergoterapie

Hlavním cílem ergoterapeuta je péče o horní končetinu. Snaží se postiženým rukám pacientů po ortopedických či chirurgických výkonech, po úrazech či následcích z povolání navrátit jejich funkci v co největší míře a pomoci tak s návratem ke všedním denním činnostem . Součástí ergoterapie je poradenství v oblasti ergonomie domácího prostředí a ergonomie pracovního místa, a také vybavení pacienta vhodnými kompenzačními pomůckami. Ergoterapie je na našem pracovišti prováděna zkušenými ergoterapeutkami.

V rámci ergoterapie používáme široké spektrum individuálních rehabilitačních technik a metod:

 • terapeutická cvičení
 • manuální techniky
 • léčba bolesti
 • redukce otoku
 • péče o jizvy
 • senzorická reedukace při poruchách citlivosti
 • tejpování
 • metody na neurofyziologickém podkladě (PNF, Bobath koncept, Panat dlahy)
 • konzultace prevence vzniku dalších obtíží a komplikací
 • zásady ergonomie
 • trénink grafomotoriky
 • výroba dlah z termoplastického materiálu
 • výroba ortéz NRX na míru
 • fyzikální terapie

Konkrétní diagnózy:

 • zlomeniny
 • záněty šlach, přetržení šlach
 • nervové komprese: syndrom karpálního tunelu a další útlaky nervů
 • artritida
 • pooperační stavy – operace zlomenin, poranění šlach (sutury šlach), náhrady kloubů
 • amputace
 • Dupuytrenova kontraktura
 • Morbus De Quervain
 • komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS) – Sudeckův syndrom
 • ruptury poutek a lezců
 • kloubní instability
 • tenisový loket
 • golfový (oštěpařský) loket
 • DMO
 • cévní mozková příhoda