Ergoterapie

Jejím cílem je umožnit klientům zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních i pracovních činnostech a aktivitách volného času. Hlavní náplní ergoterapeuta je péče o horní končetinu, kdy se terapeut snaží postižené končetině navrátit v co největší míře její funkci, případně najít vhodnou kompenzaci. Pacientům po ortopedických či chirurgických výkonech na ruce dokáže zkušený ergoterapeut, jako součást multidisciplinárního týmu,  pomoci s návratem ke všedním denním činnostem. Nedílnou součástí ergoterapie je poradenství v oblasti ergonomie domácího prostředí a ergonomie pracovního místa, a také vybavení pacienta vhodnými kompenzačními pomůckami. Ergoterapie je na našem pracovišti prováděna zkušenou ergoterapeutkou s mnohaletou praxí ve FN Motol, kde dosud působí.

Co je ergoterapie?

 • Ergoterapie je léčebná metoda. Více o ergoterapii můžete nalézt například zde.
 • Název pochází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. Dříve se tedy nazývala léčba prací.
 • Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná.

Prostředky

 • Diagnostické – odhalení handicapu nebo postižení a zjištění zbylého pracovního potenciálu
 • Terapeutické – spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu
 • Preventivní – přispět pomocí cíleného ergoterapeutického plánu a výběrem správných metod a technik k prevenci vzniku handicapu.

Oblasti působení

 • Zdravotnická zařízení, nemocnice
 • RHB zařízení, ústavy a stacionáře
 • LDN nDenní centra pro seniory
 • Speciální školy nHome care služby
 • Domovy seniorů
 • Chráněné a tréninkové dílny
 • Chráněné a podporované bydlen
 • Vazební věznic
 • Pracoviště sledující ergonomii na pracovišti
 • Vzdělávací instituce pro přípravu studentů

Přístupy ergoterapie u CMT

 • Cílená ergoterapie na motoriku horních končetin
 • Hospodaření s energií
 • Ergonomie nKompenzační přístup

V Institutu sportovního lékařství působí jedni z nejzkušenějších ergoterapeutů v České republice. Věříme, že s jejich prací budete spokojeni.