Sportovní prohlídka s ergometrií SP2 (pro dospělé a děti od 13 let a nad 150 cm)

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

  • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
  • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
  • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
  • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
  • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – ergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a doporučených cílových tepových frekvencí a zátěží pro trénink na kole či běh a případné doporučení pro stabilizační cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *