Senzomotorická stimulace

Použití:

  • U funkčních poruch pohybového aparátu
  • K doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
  • V případě vadného držení těla
  • U lehčích forem idiopatické skoliózy
  • U poruch rovnováhy
  • V případě senzorických poruch doprovázející neurologická onemocnění

Sensomotorická stimulace (SMS) je metoda využívající schopnost našeho nervového systému učit se a přizpůsobovat se vnějším podnětům a tím dosáhnout kvalitnějšího pohybu.

Typicky využívaným podnětem je labilita – cvičení probíhá většinou na nestabilních plochách různého druhu. Vhodně vedená terapie na nestabilní ploše vede k odstranění svalové nerovnováhy a zlepšení lokální i celkové stability těla. Postupně dochází k automatizaci získaných dovedností a ekonomizaci pohybových návyků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *