Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Použítí:

  • U pacientů s onemocněním CNS (např. akutní mozková příhoda, roztroušená skleróza aj.)
  • Při poškození periferních nervů
  • Při traumatických poškození pohybového aparátu
  • U vertebrogenních syndromů
  • Při nedostatečné kloubní stabilitě
  • U poruch propriocepce a kožního čití

Metodu PNF vypracoval americký lékař a neurofyziolog Dr. Herman Kabat, dále ji upravily a rozvíjely fyzioterapeutky Margaret Knott a Doroty Voss.

Pohyby jsou aktivní, pasivní či s dopomocí terapeuta prováděné v diagonálách se současnou rotací. Procvičujeme jednotlivě či komplexně horní i dolní končetiny, trup, pánev i hlavu. Pohyby jsou prostorové, uspořádány do komplexních vzorů. Využíváme pomocných prvků, jako jsou například manuální kontakt, slovní vedení, zraková kontrola a odpor. Důraz je také kladen na sled pohybů v pohybovém vzorci (timing pohybu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *