Metoda dle Schrottové

Použití:

  • pro terapii skolióz u dětí a dospělých

Metodu pro terapii skolióz vypracovala a na sobě samé vyzkoušela Katharina Schrottová.

Chápala skoliózu jako trojrozměrnou deformitu páteře – tělo rozdělila do 3 proti sobě rotujících bloků nad sebou – pánevní, trupový a ramenní. Při skolióze dochází k vzájemnému posunu a rotaci jednotlivých bloků vůči sobě a jejich fixaci v této poloze. Pomocí aktivního protahování, podkládání, manuální korekce jednotlivých segmentů a cíleného, tzv. derotačního dýchání dochází k zástavě progrese křivky nebo jejímu zmenšení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *