Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný v diagnostice i terapii pohybových funkcí vypracovaný prof. Pavlem Kolářem.

Koncept pracuje s příčinou mnoha poruch pohybového systému, která tkví v nevhodném řízení pohybu centrálním nervovým systémem (CNS). Kvalita centrálně-nervového řízení svalů může být v průběhu života často postižena – během pohybového vývoje v prvních letech života, po jakémkoliv úrazu, jako reakce na nevyvážený trénink či jednostrannou zátěž. Změněné centrální řízení pohybového aparátu se potom samo o sobě stává příčinou dalšího přetížení svalů, vazů a kloubů se zvýšeným rizikem úrazu a postupného vzniku degenerativních změn (např. artróz či výhřezů meziobratlových plotének).

V terapii jsou využívány pohyby a pozice odvozené z tzv. vývojové kineziologie, tedy nauky zabývající se pohybovým vývojem dítěte v prvních letech jeho života. I dospělé pacienty lze pomocí této techniky naučit přirozenému a bezbolestnému pohybu.