Vojtova metoda (vojtovka)

Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie

Použití:

  • U centrálních koordinačních poruch kojeneckého věku
  • U hybných poruch na základě onemocnění mozku
  • V případě periferních paréz horních i dolních končetin
  • U různých svalových nemocnění
  • U chorob páteře, funkční omezení páteře (např. skolióza, bolesti páteře)
  • Jako pomocná terapie u vrozených vývojových vad kyčlí (dysplázie a luxace kyčlí)
  • Při problémech s dýcháním, polykáním

Zakladatelem Vojtovy metody neboli metody reflexní lokomoce je český neurolog prof. MUDr. Václav Vojta. Tato technika pracuje s předpokladem, že v centrálním nervovém systému člověka jsou již geneticky zakódované určité vzory pohybu (otáčení, plazení). Tyto vzory lze po zaujetí předem dané pozice a stimulace Vojtou definovaných reflexních bodů vyvolávat u dětí i dospělých. Odezva na stimulacivždy zahrnuje reakci celého těla, dýchání a další prvky – opakované vyvolávání tohoto vzoru pak vede ke zkvalitnění i volního pohybu a zlepšení držení těla.