Mgr. Soňa Bolomská
fyzioterapeut

Vzdělání: 2000 FTVS UK, Mgr.; 1997 FTVS UK, Bc.

Praxe: 2015 – dosud Institut sportovního lékařství ; 2001 – 2015 FN Motol, Klinika rehabilitace – ambulantní a lůžková část, odd. spondylochirurgie a neurochirurgie; 2000 Medicur s. r. o., ambulantní zařízení; 1997 – 1998 FN Bulovka, ambulance a lůžková oddělení

Kurzy:

DNS část A a B, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2017); Instruktor jógy – CADJ (2016/2017); Léčba ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové, V. Jedličková (2010); Vývojová kineziologie v manuální medicíně, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2005); Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku ,W. Müller (2003); Diagnostika a terapie, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů, Prof. Lewit, Mgr. Věra Verchozinová (2001); Brügger koncept, Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., Petak-Krueger, MA (2001)