PhDr. Hana Vránová, PhD.

Vzdělání:

1993-1996 nástavbové studium fyzioterapie Alšovo nábřeží

1996-2009 FTVS UK magisterské/funkční poruchy pohybového systému, doktorandské studium/biomechanika

Praxe:

FN Motol – dospělá část ambulance

Rehabilitace dětí a dospělých poliklinika Plaňanská, Praha

Canadian medical, ambulance Praha

City med, ambulance Praha

Rehabilitační a rekondiční studio Alipte

Externí spolupráce s centrem  MammaHelp – poradna pro ženy po operaci prsu

Výuka studentů Bc. studia na 3. LF UK v Praze

Kurzy:

Mobilizace a měkké techniky (Prof. K. Lewit, Mgr. V. Verchozinová)

Kurz reflexní lokomoce část  „A“ (Mgr.  Nováková)

Mobilizace dle L. Mojžíšové (J. Novotná)

Dynamická neuromuskulární stabilizace (Prof. Kolář)

Kurz Tajemství pánevního dna, metoda 3×3 (R. Sahani)

Darja Shiatsu school (Mgr. D. Havelková)

Dvouletý kurz homeopatie pro nelékařské profese (IPVZ)

Kurz instruktorka Pilates (Blahušová)

Tapování (Mgr.J. Kobrová)