Prim. MUDr. Patricie Vavroušková primářka rehabilitace

Vzdělání:
1997: 3. lékařská fakulta UK
1999: Atestace I. st. z neurologie
2012: Atestace z rehabilitace a fyzikální medicíny

Praxe:
1997-1998: Nemocnice na Homolce neurologické oddělení, odd. Gama nože
1998-1999: Thomayerova nemocnice neurologické oddělení
1999-2014: FN Motol klinika rehabilitace (vedení prof. Kolář, konzultace prof. Lewit) – dospělá i dětská část kliniky (včetně novorozenců a kojenců
2014 – dosud: Institut sportovního lékařství

Kurzy:
2000, 2001: Mobilizace, doc.Kolář
2011: Manuální a myoskeletální medicína, as. MUDr. Vacek
2013: Dynamická neuromuskulární stimulace, prof. Kolář
2016: Neurologické a kineziologické vyšetření dle Vojty v novorozeneckém a kojeneckém věku RL Corpus Olomouc
2017: Fasciální manipulace level I., Dr. Luigi Stecco