Mgr. Pavla Zahradníková

Vzdělání: 2015 FTVS UK, Mgr.; 2011 FVTS UK Bc.

Praxe:  2018 – dosud Institut sportovního lékařství; 2013 – 2018 Klinika komplexní rehabilitace Mudr. Jiřího Marka Monada

Kurzy: Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (Nováková, 2018); Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna (Havlíčková, 2017), Dynamická neuromuskularní stabilizace dle prof. Koláře A – D (2014 – 2016);  Komplexní terapie trigerpointů a globální reciproční svalová inhibice v praxi (Bitnar, 2016); Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Bitnar, 2015); Fyzioterapie a dysfunkce pánevního dna a inkontinence (Špringrová, 2015); Feldenkraisova metoda pro pánevní dno (CKP Dobřichovice, 2015); Metoda Ludmily Mojžíšové (Jedličková, 2013).

Aktivní účast na konferencích:

Urogynekologická konference v Praze, téma: Diagnostika obtíží v oblasti pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta