Mgr. Jitka Poledníková – vedoucí fyzioterapeut

Vzdělání: 2010 2. LF UK Mgr., 2008 Bc.

Praxe: 2018 – dosud Institut sportovního lékařství; 2013-2015 Medicentrum Praha, a.s.; 2010-2012 Dětská léčebna Vesna, SLL Janské Lázně, s.p.

Kurzy: Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie, Mgr. Barbara Fischerová (2014); Dynamická neuromuskulární stabilizace část A,B,C, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2013);  Terapeutický koncept BPP (Bazální programy a podprogramy), Jarmila Čápová (2012); Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového systému, Jarmila Čápová (2011); Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. (2011); Kineziotaping v praxi fyzioterapeuta, Mgr. Tereza Dvořáková (2011), Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (2021)