Mgr. Martin Svitek fyzioterapeut

Vzdělání: 2009 2. LF UK, Mgr.; 2006 2. LF UK, Bc

Praxe: 2014 – dosud Institut sportovního lékařství; 2009 – dosud fyzioterapeut HC Slavia; 2008 – 2014 Zdravotnické zařízení GeRI; 2006 – 2008 FN Motol – Klinika tělovýchovného lékařství – fyzioterapie civilizačních chorob

Kurzy:

Terapie ramenního kloubu dle konceptu Bazálních posturálních programů BPP, Jarmila Čápová  (2016); Terapie dle Ludmily Mojžíšové, PaedDr. Pavel Švejcar (2015); opakované stáže + kurz základy rentgenologie, Prof. Karla Lewita (2008 – 2012); Medical Taping Concept, Lucie Krestová (2011); Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, PhD. (2010), Terapeutický koncept BPP – Bazální posturální programy (2017/2018)