Mgr. Marta Mojžíšová

Vzdělání:

2002 – ukončení Mgr. studia na FTK UP Olomouc

Praxe:

RRR Centrum – FTK UP Olomouc (2002) – ambulantní zařízení

RehaMed – Praha (2003) – ambulantní zařízení

FN Motol – Praha (2004-2012) – ambulance, lůžkové rehabilitační oddělení, spinální jednotka

Institut sportovního lékařství – (2012 – dosud)

Kurzy:

Měkké techniky a mobilizace (2003)

Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2007)

Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2008), refresh (2012)

Vývojová kineziologie v manuální medicíně  – DNS koncept dle prof. Koláře (2009)

Medical Taping Concept (2010)

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (2019)