Bc. Marianthi Kostikidou

Vzdělání: 2017 – 3. lékařská fakulta UK, Bc.

Praxe:

2018 – dosud      Rehabilitace i pro další – Borůvka Praha o.p.s.

2020 – dosud      Institut sportovního lékařství

2021 – dosud      Fyzioterapie Levitas – externí individuální fyzioterapie

Kurzy:
Dynamická neuromuskularní stabilizace dle prof. Koláře A, B, C, Pediatrický kurz (2019 – 2021); Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (Bezvodová, 2021), Temporomandibulární dysfunkce (Malá, 2021), Manuální lymfodrenaž (Toušková, 2021), Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžišové (Jedličková, 2018) Kurz kinesiotapingu (Dexter Academy, 2014)