Viscerální terapie

V naší praxi se mimo jiné věnujeme léčbě funkčních poruch trávicího traktu (poruchy polykání, gastroezofageální reflux, dráždivý tračník, zácpy, apod.). Viscerální terapie vychází z hypotézy, že správná funkce orgánu je podmíněna možností daného orgánu provádět fyziologický rozsah pohybu. Pokud je tento rozsah z různých důvodů omezen, dochází k narušení funkce tohoto orgánu. Při obnovení správného rozsahu pohybu nastává i obnovení funkce. 

Za tímto účelem využíváme v diagnostice i terapii přístupy:

  • viscerální manipulace podle Barrala
  • fasciální manipulace podle Stecco

Tyto  přístupy doplňujeme o techniky:

  • manuální muskuloskeletální medicíny,
  • respirační fyzioterapie ( zlepšení aktivity bránice)
  • dynamické neuromuskulární stabilizace podle Koláře.

Pokud máte o tuto terapii zájem, kontaktujte, prosím, recepci.