Ergoterapie

Co je ergoterapie?

 • Ergoterapie je léčebná metoda.
 • Název pochází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací.
 • Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná.

Prostředky ergoterpie

 • Diagnostické – odhalení handicapu nebo postižení a zjištění zbylého pracovního potenciálu
 • Terapeutické – spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu
 • Preventivní – přispět pomocí cíleného ergoterapeutického plánu a výběrem správných metod a technik k prevenci vzniku handicapu.

Oblasti působení ergoterapeuta

 • Zdravotnická zařízení, nemocnice
 • RHB zařízení, ústavy a stacionáře
 • LDN nDenní centra pro seniory
 • Speciální školy nHome care služby
 • Domovy seniorů
 • Chráněné a tréninkové dílny
 • Chráněné a podporované bydlen
 • Vazební věznic
 • Pracoviště sledující ergonomii na pracovišti
 • Vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie

Přístupy ergoterapie u CMT

 • Cílená ergoterapie na motoriku horních končetin
 • Hospodaření s energií
 • Ergonomie nKompenzační přístup