Vojtova metoda

Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie Použití: U centrálních koordinačních poruch kojeneckého věku U hybných poruch na základě onemocnění mozku V případě periferních paréz horních i dolních končetin U různých …

Metoda Ludmily Mojžíšové

Použití: Při léčbě pacientů s bolestmi v oblasti zad, pánve a hrudníku Při gynekologických obtížích typu funkční neplodnost, bolestivá menstruace Při dysfunkci svalů pánevního dna, inkontinenci Metoda Ludmily Mojžíšové je …

Senzomotorická stimulace

Použití: U funkčních poruch pohybového aparátu K doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu V případě vadného držení těla U lehčích forem idiopatické skoliózy U poruch rovnováhy V případě senzorických …

Měkké a mobilizační techniky

Použití: Při bolestivých stavech pohybového ústrojí (svalové hypertonii, svalových spazmech, odstranění spoušťových bodů, odstranění kloubních blokád). Technikami měkkých tkání ovlivňujeme kůži, podkoží, fascie (vazivové obaly svalů) i svaly samotné. Využíváme …

Respirační fyzioterapie a funkční respirační trénink

Použití: špatná souhra dechových svalů opakované infekce dýchacích cest pocity dušnosti snížený výkon během zátěžového testu, zejména s objektivizovanou dechovou nedostatečností Náplní respirační fyzioterapie jsou cvičení, při kterých je pacient …

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný v diagnostice i terapii pohybových funkcí vypracovaný prof. Pavlem Kolářem. Koncept pracuje s příčinou mnoha poruch pohybového systému, která tkví v nevhodném řízení …