Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
fyzioterapeut

Vzdělání: 2016 FTVS UK, PhD.; 2. LF UK, Mgr.; 1. LF UK, Bc.

Praxe: 2012 – dosud Institut sportovního lékařství Praha; 2010 – 2015 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, práce na výzkumných projektech; sezona 2013/2014 Kontinentální hokejová liga, klub HC Lev Praha; 2008 – 2011 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, fyzioterapeut pohybové terapie zaměřené na rekondici

Kurzy: Základy ultrasonografie hybného systému – inovační kurz (organizátor kurzu, 2017); Koordinačně silová cvičení ve fyzioterapii, PaedDr. Petr Tlapák, CSc., PaedDr. Pavel Švejcar (2007); Dynamická neuromuskulární stabilizace, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2015); Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, PhD. (2011); Manuální terapie podle Mojžíšové + refresh kurz, PaedDr. Pavel Švejcar (2011)

Stáže: Division of Biokinesiology and Physical Therapy, University of Southern California, USA (2014); Sports Academy Gerlev, Dánsko (2013); opakovaně jednodenní stáže u Prof. Karla Lewita (2009 – 2012)

Publikace: Machac, S., Radvansky, J., Kolar, P., Kriz, J. Cardiovascular response to peak voluntary exercise in males with cervical spinal cord injury, Journal of Spinal Cord Medicine, (2016); Pilbauerová, N., Kapitán M., Šustová Z., Machač, S. Hodnocení výskytu muskuloskeletálních obtíží u lékařů Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové – pilotní studie. Časopis České stomatologické komory (2017); Machač S, Vavroušková P, Nedělka T. Úrazy krční páteře s rozvojem whiplash syndromu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. (2015); Kasal P, Fiala P, Štěpánek L, Měšťák J, Machač S, Duspivová J. Application of image analysis for clinical evaluation of facial structures. Creative Connections. (2015) … a řada dalších