Mgr. Kateřina Knorová
fyzioterapeut

Vzdělání: 2014 2. LF UK, Mgr.; 2. LF UK, Bc.

Praxe: 2012 – dosud Institut sportovního lékařství

Kurzy: Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Bc. Vlasta Bezvodová (2017)