Sportovní prohlídky

!!! Bohužel Vás musíme informovat, že kapacita všech sportovních prohlídek je zcela naplněna do konce ledna 2022 !!!

Cílem našich vyšetření (sportovních prohlídek), která provádí sportovní lékaři, není pouze zhodnotit zdravotní stav a konstatovat, zda je klient sportu schopen či nikoliv, ale zejména dát sportovci či rodičům sportujícího dítěte praktické informace a doporučení k dalším aktivitám.

Naši sportovní lékaři pro Vás připravili tři obecné typy tělovýchovných prohlídek  (SP1-3). Doplňková vyšetření se indikují na základě specifických potřeb sportovce. Ještě před objednáním je s Vámi rádi zkonzultují naši sportovní lékaři.  

Sportovní prohlídky je možné absolvovat pouze na hlavní pobočce v Zámečku Malvazinky.

Děti do 18 let, které k nám jdou poprvé na jakoukoliv sportovní prohlídku, musí mít s sebou výpis z dokumentace od pediatra, případně zprávy z kardiologie (pokud kardiologa navštěvují). Při opakované návštěvě už tyto dokumenty nejsou třeba.

Na sportovní prohlídku SP2 a SP3 si s sebou nezapomeňte vzít sportovní oblečení včetně obuvi.

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je dále sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Rovná se tato prohlídka „razítku“ od dětského lékaře?
Odpověď: Z hlediska zdravotního posudku o způsobilosti ke sportu („razítko“) jde o identickou prohlídku. Rozdíl je však v provedení samotné prohlídky. Zaměřujeme se na pohybový aparát a v případě potřeby indikujeme ihned fyzioterapii provedenou našimi fyzioterapeuty, takže je zajištěna odborná návaznost.

Otázka: Od kdy je tato prohlídka vhodná?
Odpověď: Záleží na typu sportu a zatížení. V zásadě lze říci, že s počátkem pravidelné a cílevědomé tréninkové přípravy by měly začít i lékařské prohlídky. Například u sportů jako gymnastika, aerobic či krasobruslení jde již o předškolní věk. Pokud se sportem začíná dítě v 11 letech, tak v tomto věku. Prohlídka by neměla být vedena věkem, ale typem zatížení.

Otázka: Obsahuje tato prohlídka zátěžové vyšetření?
Odpověď: Ne, zátěžové vyšetření obsahují až vyšší úrovně prohlídek.

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max* a porovnání s normami
  • Určení anaerobního prahu dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem a zvýšení VO2max*.

*VO2max je definována jako hodnota maximálního objemu kyslíku, který je atlet schopen využít

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: V čem je tato prohlídka výhodnější než SP2?
Odpověď: Součástí této prohlídky je spiroergomerie – vyšetření, které zhodnotí kardiorespirační systém a umožní zhodnotit i plicní funkci. Dále umožní nastavit optimální tréninové zóny podle maximální spotřeby kyslíku a anaerobního prahu

Jde o vyšetření, která je možné na přání klienta přidat k jednotlivým sportovním prohlídkám.

Potápěcí (diving) reflex – test reakce oběhového systému na ponoření do chladné vody. Je vhodný u potápěčů, dálkových plavců a synchronizovaného plavání. Vždy doplňuje jedno ze základních vyšetření.

Základní laboratorní vyšetření krve – základní série laboratorních vyšetření k odhalení možné patologie.

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – ergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika při sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a eventuální doporučení pro cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Jak určujete anerobní práh bez použití spiroergometrie či laktátu?

Odpověď: Jde o novou metodu založenou na spektroskopii blízké červenému světlu – Moxy Monitor. Přiložením senzoru na pracující sval jsme schopni určit množství kyslíku, který sval využívá pro práci a analýzou křivky spotřeby i anaerobní práh.

Srovnání sportovních prohlídek

SP1SP2SP3
Anamnéza se zaměřením na náhlou smrt
Fyzikální vyšetření
Kinezilogický rozbor, včetně antropometrie
Klidové EKG
Zátěžové EKG + TK
Moxymonitor – Monitace svalové saturace kyslíku
Spiroergometrie – diagnostika metabolismu a dechového systému