Sportovní prohlídky

!!!Bohužel Vás musíme informovat, že kapacita sportovních prohlídek pro přijetí na VŠ a sportovních prohlídek se zátěžovým EKG je nyní naplněna do listopadu 2021 !!!

Cílem našich vyšetření (sportovních prohlídek), která provádí sportovní lékaři, není pouze zhodnotit zdravotní stav a konstatovat, zda je klient sportu schopen či nikoliv, ale zejména dát sportovci či rodičům sportujícího dítěte praktické informace a doporučení k dalším aktivitám.

Naši sportovní lékaři pro Vás připravili tři obecné typy tělovýchovných prohlídek  (SP1-3). Doplňková vyšetření se indikují na základě specifických potřeb sportovce. Ještě před objednáním je s Vámi rádi zkonzultují naši sportovní lékaři.  

Sportovní prohlídky je možné absolvovat pouze na hlavní pobočce v Zámečku Malvazinky.

Děti do 18 let, které k nám jdou poprvé na jakoukoliv sportovní prohlídku, musí mít s sebou výpis z dokumentace od pediatra, případně zprávy z kardiologie (pokud kardiologa navštěvují). Při opakované návštěvě už tyto dokumenty nejsou třeba.

Na sportovní prohlídku SP2 a SP3 si s sebou nezapomeňte vzít sportovní oblečení včetně obuvi.

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je dále sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Rovná se tato prohlídka „razítku“ od dětského lékaře?
Odpověď: Z hlediska zdravotního posudku o způsobilosti ke sportu („razítko“) jde o identickou prohlídku. Rozdíl je však v provedení samotné prohlídky. Zaměřujeme se na pohybový aparát a v případě potřeby indikujeme ihned fyzioterapii provedenou našimi fyzioterapeuty, takže je zajištěna odborná návaznost.

Otázka: Od kdy je tato prohlídka vhodná?
Odpověď: Záleží na typu sportu a zatížení. V zásadě lze říci, že s počátkem pravidelné a cílevědomé tréninkové přípravy by měly začít i lékařské prohlídky. Například u sportů jako gymnastika, aerobic či krasobruslení jde již o předškolní věk. Pokud se sportem začíná dítě v 11 letech, tak v tomto věku. Prohlídka by neměla být vedena věkem, ale typem zatížení.

Otázka: Obsahuje tato prohlídka zátěžové vyšetření?
Odpověď: Ne, zátěžové vyšetření obsahují až vyšší úrovně prohlídek.

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max* a porovnání s normami
  • Určení anaerobního prahu dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem a zvýšení VO2max*.

*VO2max je definována jako hodnota maximálního objemu kyslíku, který je atlet schopen využít

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: V čem je tato prohlídka výhodnější než SP2?
Odpověď: Součástí této prohlídky je spiroergomerie – vyšetření, které zhodnotí kardiorespirační systém a umožní zhodnotit i plicní funkci. Dále umožní nastavit optimální tréninové zóny podle maximální spotřeby kyslíku a anaerobního prahu

Jde o vyšetření, která je možné na přání klienta přidat k jednotlivým sportovním prohlídkám.

Potápěcí (diving) reflex – test reakce oběhového systému na ponoření do chladné vody. Je vhodný u potápěčů, dálkových plavců a synchronizovaného plavání. Vždy doplňuje jedno ze základních vyšetření.

Základní laboratorní vyšetření krve – základní série laboratorních vyšetření k odhalení možné patologie.

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – ergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika při sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a eventuální doporučení pro cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Jak určujete anerobní práh bez použití spiroergometrie či laktátu?

Odpověď: Jde o novou metodu založenou na spektroskopii blízké červenému světlu – Moxy Monitor. Přiložením senzoru na pracující sval jsme schopni určit množství kyslíku, který sval využívá pro práci a analýzou křivky spotřeby i anaerobní práh.

Srovnání sportovních prohlídek

SP1SP2SP3
Anamnéza se zaměřením na náhlou smrt
Fyzikální vyšetření
Kinezilogický rozbor, včetně antropometrie
Klidové EKG
Zátěžové EKG + TK
Moxymonitor – Monitace svalové saturace kyslíku
Spiroergometrie – diagnostika metabolismu a dechového systému