Bc. Vojtěch Typl

Vzdělání:

3. lékařská fakulta UK v Praze


Praxe:
2019 – dosud: Institut sportovního lékařství

2018 – dosud: česká a slovenská florbalová reprezentace, školitel kompenzačního cvičení pro Český florbal

Kurzy:
Spirální stabilizace A (Richard Smíšek)

Kinesio-tejping (Mgr. Kamil Štědrák)

McKenzie A (Eva Nováková, Dip. MDT)

Dynamická neuromuskulární stabilizace sportovní část I. (Mgr. J. Demeková)
Komplexní Manuální Techniky-Mobilizace (Mgr. Maja Spiritovic. Ph.D.)