Jan Tolar

fyzioterapeut

Vzdělání: 2011 2. LF UK, Mgr.; 2008 LF MUNI, Bc.

Praxe: 2012 – dosud Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol; 2017 – dosud Rehaton, s.r.o

Zahraniční stáže: 2007 University College of Physiotherapy, Pontevedra, Spain; 2011 Rajbash Hospital, Nepál

Pedagogická činnost: vyučující předmětu Palpační anatomie pro posluchače 2. roč. Bc. studia fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze; vedení a oponování bakalářských a magisterských prací studia fyzioterapie na 2. LF; lektor REHAEDUCA – Centrum vzdělávání ve fyzioterapii