Ceník služeb ISL

Institut sportovního lékařství (ISL) má uzavřeny smlouvy na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění se všemi zdravotními pojišťovnami. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných na žádost klienta (samoplátce) a ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Upozorňujeme, že služby poskytované ISL v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství standardně zahrnují i služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proto v těchto oblastech vybíráme doplatky.


Níže naleznete ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Rehabilitace (RHB) a fyzioterapie

Komplexní vyšetření RHB lékařem do 31.10.2021

(doplatek u vyšetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)

300 Kč

Komplexní vyšetření RHB lékařem od 1.11.2021

(doplatek u vyšetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)

350 Kč

Komplexní vyšetření RHB lékařem

(samoplátce)

1 500 Kč

Rehabilitační balíček

(5 fyzioterapií navazujících na sérii fyzioterapií hrazených pojišťovnou)

Kondiční balíček

(navazuje na rehabilitační balíček, dalších 5 fyzioterapií na přání pacienta k udržení zdravotního stavu)

4000 Kč

5000 Kč

Individuální fyzioterapie do 31.10.2021

(doplatek u ošetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)

300 Kč

Individuální fyzioterapie od 1.11.2021

(doplatek u ošetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)

350 Kč

Individuální fyzioterapie

(samoplátce)

1 200 Kč

Fyzikální léčba

! všechny typy služeb v rámci fyzikální terapie musí být indikovány lékařem

Hilterapie 1x ošetření

1 000 Kč

Vysokovýkonný laser 1x ošetření

400 Kč

BCR (mikroproudy) 1x ošetření

300 Kč

Rázová vlna 1x ošetření

500 Kč

Lymfodrenáž přístrojová

500 Kč

Suchý zábal CO2

(10 + 2 aplikace ZDARMA)

2 500 Kč

Lymfodrenáže

Lymfodrenáže indikované lékařem ( poúrazové, pooperační stavy)

Manuální lymfodrenáž – 60 minut

Manuální lymfodrenáž série 5x

Lymfodrenáž přístrojová

Přístrojová lymfodrenáž série 5x

Lymfodrenáže kosmetické 60 minut

850 Kč

4000 Kč

500 Kč

2000 Kč

1200 kč

Sportovní prohlídky a testy

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je následně sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

750 Kč

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – ergometrie
 • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
 • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
 • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a doporučených cílových tepových frekvencí a zátěží pro trénink na kole či běh a případné doporučení pro stabilizační cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

1 600 Kč

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru – spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem.

2 500 Kč

Vyšetření pro přijetí na sportovní SŠ a VŠ

800 Kč

Administrativní poplatek

(výpis z dokumentace, dodatečné vystavení potvrzení o způsobilosti ke sportu a studiu, atd.)

200 Kč

Diving reflex

1000 Kč