Ceník služeb ISL

Institut sportovního lékařství (ISL) má uzavřeny smlouvy na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění se všemi zdravotními pojišťovnami. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných na žádost klienta (samoplátce) a ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Upozorňujeme, že služby poskytované ISL v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství standardně zahrnují i služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proto v těchto oblastech vybíráme doplatky.


Níže naleznete ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Rehabilitace (RHB) a fyzioterapie

Komplexní vyšetření RHB lékařem

(doplatek u vyšetření hrazeného ZP za služby nad rámec hrazených služeb)

350 Kč

Komplexní vyšetření RHB lékařem

(samoplátce)

1 500 Kč

Rehabilitační balíček

(5 fyzioterapií navazujících na sérii fyzioterapií hrazených pojišťovnou)

Kondiční balíček

(navazuje na rehabilitační balíček, dalších 5 fyzioterapií na přání pacienta k udržení zdravotního stavu)

4000 Kč

5000 Kč

Individuální fyzioterapie

(doplatek u ošetření hrazeného ZP za služby nad rámec hrazených služeb)

350 Kč

Individuální fyzioterapie

(samoplátce)

1 200 Kč

Korekce běžecké techniky

(samoplátce)

1 200 Kč

Fyzikální léčba

! všechny typy služeb v rámci fyzikální terapie musí být indikovány lékařem

Hilterapie 1x ošetření

1 000 Kč

Vysokovýkonný laser 1x ošetření

400 Kč

BCR (mikroproudy) 1x ošetření

300 Kč

Rázová vlna 1x ošetření

500 Kč

Lymfodrenáž přístrojová

500 Kč

Suchý zábal CO2

(10 + 2 aplikace ZDARMA)

2 500 Kč

Lymfodrenáže

Lymfodrenáže indikované lékařem ( poúrazové, pooperační stavy)

Manuání lymfodrenáž – 60 minut

850 Kč

Manuální lymfodrenáž – série 5x

4000 Kč

Lymfodrenáž přístrojová

500 Kč

Lymfodrenáž přístrojová – série 5x

2000 Kč

Lymfodrenáž regenerační (bez indikace lékaře)

1200 Kč

Další služby

Administrativní poplatek

(výpis z dokumentace, dodatečné vystavení potvrzení o způsobilosti ke sportu a studiu, atd.)

200 Kč

Masáž 60 minut

700 Kč