Správná výživa může významně prodloužit a zlepšit fyzický výkon,
oddálit únavu, urychlit regeneraci po zátěži a zvýšit obranyschopnost organismu.

  • Výživové poradenství poskytuje nutriční terapeut, tj. kvalifikovaný zdravotnický pracovník s oprávněním pečovat jak o osoby zdravé, tak o osoby se zdravotními komplikacemi.
  • Zaměřujeme se zejména na výživu sportovců - rekreačních i výkonnostních, včetně dětí a seniorů.
  • Náš přístup k výživě vychází z faktu, že strava bezprostředně ovlivňuje kromě zdravotního stavu také sportovní výkon.
  • Navrhneme takový výživový plán, který dokáže zvýšit zásoby energetických substrátů a zefektivnit jejich využití.

Spektrum služeb

  • navržení výživového plánu – Na základě diagnostické části vytváříme dva typy nutričních plánů. Za prvé specifický, přímo zaměřený na konkrétního sportovce a jdoucí do detailů (zohlednění času či intenzity tréninku nebo závodu). Druhou metodou je vytvoření obecných doporučení na úpravu základních stravovacích návyků daného sportovce či pacienta pro zlepšení výkonnosti, snížení tělesné váhy, nabrání svalové hmoty, dietní léčbu či prevenci vzniku onemocnění spojených s nezdravým stravováním (obezita, hypertenze, hypercholesterolemie, diabetes mellitus II. typu atd.). Zároveň umíme doporučit vhodnou pohybovou aktivitu úměrně věku a fyzické kondici.
  • podrobná diagnostika – Používáme hierarchický přístup s anamnézou, antropometrií, laboratorním vyšetřením a základními či specializovanými testy, jako je bioimpedanční analýza tělesného složení přístrojem Biacorpus či měření klidového energetického výdeje pomocí nepřímé kalorimetrie. V týmové spolupráci s lékařem provádíme též diferenciální diagnostiku u osob s podezřením na různá onemocnění.
  • kontrolní návštěvy – Snažíme se o dlouhodobou spolupráci s klienty, a proto nabízíme kontrolní návštěvy v pravidelných intervalech na přeměření, převážení a doladění změn ve stravování. 

Nutriční dotazník online

V případě zájmu o vyšetření nutričním terapeutem prosím vyplňte online nutriční dotazník níže. Po jeho odeslání bude doručen do Vaší e-mailové schránky a také nutričnímu terapeutovi, který jej vyhodnotí a využije jako součást nutriční dokumentace, kterou zpracuje společně s Vámi na první schůzce. V krátké době poté Vám zavoláme z recepce ISL, abychom s Vámi domluvili termín prvního setkání.