Cílem sportovní psychologie je podpora maximálního využití talentu, výkonnostního potenciálu a tréninkových metod v souladu s celkovým osobnostním vývojem a životem sportovce.

Sportovně-psychologická příprava pomáhá

 • Regulovat stupeň nabuzení
 • Relaxovat a snižovat napětí v těle
 • Udržovat motivaci
 • Plánovat cíle a stanovovat strategie jejich dosažení
 • Rozvíjet technické dovednosti a taktické myšlení
 • Přinášet radost a uspokojení ze sportovní činnosti
 • Regulovat nežádoucí emoce a stavy před a během soutěže
 • Zvyšovat víru v sebe, ve své dovednosti a schopnosti
 • Odbourávat strach ze zranění
 • Koncentrovat se na správnou věc ve správný čas

Psychologická poradna nabízí

 • Krátkodobou i dlouhodobou psychologickou přípravu sportovců, zvyšování psychické odolnosti
 • Přípravu sportovce na konkrétní soutěž, nominaci či kemp
 • Účast na tréninku, doprovod na soutěž
 • Spolupráci s týmem (podpora a dynamika týmu, analýza týmu, role, vzájemné vztahy a vazby, komunikace)
 • Spolupráci s trenéry (konzultovat daná témata týkající se sportovce, podpora komunikace a vztahu trenér – sportovec, možno využít metodu Videotrénink interakcí)
 • Konzultace s rodiči sportujícího dítěte
 • Konzultace s rodičem v roli trenéra

Pokud nevíte, zda jsou služby sportovního psychologa určeny právě Vám, prosím, vyplňte následující dotazník, který bude odeslán přímo sportovnímu psychologovi. Ten Vám následně do 2 dnů pošle zpětnou vazbu a případná doporučení.

Můžete také konzultovat přímo s Mgr. Veronikou Balákovou, PhD. pomocí emailu veronika.balakova@seznam.cz nebo zavolat na číslo +420 605 868 801.