Sportovní prohlídky a testy

Cílem našich vyšetření není pouze zhodnotit zdravotní stav a konstatovat sportu schopen či nikoliv, ale zejména dát sportovci či rodičům sportujícího dítěte praktické informace a doporučení k dalším aktivitám. K vyšetření přistupujeme se znalostí problematiky jednotlivých sportů, úrovně výkonnosti a věku sportovce. Vytvoříme Vám konkrétní tréninková doporučení, včetně případné stabilizace pohybového aparátu.

Připravili jsme pro Vás čtyři obecné typy sportovních prohlídek  (SP1-SP4) a speciální prohlídku určenou pro cyklisty a triatlonisty (SPC). Doplňková vyšetření se indikují na základě specifických potřeb sportovce a doporučujeme je před objednáním s námi konzultovat.  

Mnoho hobby sportovců se nás ptá na vyšetření a testy, které děláme s profesionálními sportovci a reprezentanty (týká se např. vodních sportů, ale i hokeje a dalších). Jde o speciální testy jak zdravotní, tak výkonnostní -  v této oblasti neexistuje standartní test a celý design testu vytváříme pro konkrétního sportovce, konkrétní sport a konkrétní situaci. Jde jak o testy v laboratoři, tak o testy v reálném prostředí.  V případě zájmu nás kontaktujte a společně vybereme optimální cestu.

 

Sportovní prohlídka základní - SP1

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je následně sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Rovná se tato prohlídka „razítku“ od dětského lékaře?
Odpověď: Z hlediska zdravotního posudku o způsobilosti ke sportu („razítko“) jde o identickou prohlídku. Rozdíl je však v provedení samotné prohlídky. Zaměřujeme se na pohybový aparát a v případě potřeby indikujeme ihned fyzioterapii provedenou našimi fyzioterapeuty, takže je zajištěna odborná návaznost.

Otázka: Od kdy je tato prohlídka vhodná?
Odpověď: Záleží na typu sportu a zatížení. V zásadě lze říci, že s počátkem pravidelné a cílevědomé tréninkové přípravy by měly začít i lékařské prohlídky. Například u sportů jako gymnastika, aerobic či krasobruslení jde již o předškolní věk. Pokud se sportem začíná dítě v 11 letech, tak v tomto věku. Prohlídka by neměla být vedena věkem, ale typem zatížení.

Otázka: Obsahuje tato prohlídka zátěžové vyšetření?
Odpověď: Ne, zátěžové vyšetření obsahují až vyšší úrovně prohlídek.

Sportovní prohlídka se spiroergometrií - SP3

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: V čem je tato prohlídka výhodnější než SP2?
Odpověď: Součástí této prohlídky je spiroergomerie – vyšetření přesně monitorující plicní funkce a jejich adaptaci na zátěž. Protože je dechový systém často limitací výkonu, je třeba právě toto specifické vyšetření k tomu, abychom případnou limitaci odhalili. Výsledkem jsou také údaje o spotřebě kyslíku, které pomohou lépe určit cílové tréninkové parametry.

Otázka: Jaká je limitace této metody?
Odpověď: Ani u této metody ještě není možné přesně zhodnotit stav a trénovanost oběhového systému. Na to je třeba ještě komplexnějšího vyšetření, které umožní monitorovat srdeční výdej a další parametry adaptace srdce a oběhového systému na zátěž. Toto dokáže až prohlídka SP4.

Sportovní prohlídka pro cyklisty - SPC

Jde o komplexní vyšetření přizpůsobené pro výkonnostní a vrcholové cyklisty a triatlonisty. Základem vyšetření je test fyziologických systémů SP4, který je dále individualizován na konkrétního sportovce.

Test je proveden na trenažéru Wattbike Pro umožňujícím individuální nastavení posedu a oboustrannou diagnostiku dynamiky a efektivity šlapání až do úrovně 2000W. Trenažér má vzduchovou brzdu a pocit odporu je podobnější než při obvykle magneticky bržděném trenažéru. Vlastní kolo s sebou nemusíte nosit, Wattbike lze přesně nastavit do všech poloh. Standardně používáme SPD pedály, pokud máte systém Look, je vhodné přinést pedály společně s tretrami. Základem je vyšetření v rozsahu SP4, nicméně je použitý odlišný protokol s 5 minutovými intervaly a 1 minutovými pauzami mezi intervaly k přesnější monitoraci odpovědi na zátěž. Čistý test se zátěží trvá přibližně 45 minut a celkově vyšetření trvá 2,5-3,0 hodiny. Průběh testu byl velmi dobře popsán v časopise Velo 4/2015 a článek je ke stažení v sekci aktuality.

Sportovní prohlídka s ergometrií – SP2

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - ergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a doporučených cílových tepových frekvencí a zátěží pro trénink na kole či běh a případné doporučení pro stabilizační cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Zátěžové vyšetření u Vás stojí 2-3 x více než v jiných centrech.
Odpověď: Důvodem je neporovnatelnost jednotlivých testů. To, že se vyšetření jmenují zátěžové neznamená, že jsou identická. Naše vyšetření obsahuje testy, které jiné zařízení neposkytují – například zjištění anaerobního prahu a tedy konkrétní tréninkové doporučení, včetně tepových frekvencí a zátěží.

Otázka: Jak určujete anerobní práh bez použití spiroergometrie či laktátu?
Odpověď: Jde o novou metodu založenou na spektroskopii blízké červenému světlu – Moxy Monitor. Přiložením senzoru na pracující sval jsme schopni určit množství kyslíku, který sval využívá pro práci a analýzou křivky spotřeby jsme schopni dokonce přesněji než při odebírání laktátu z krve určit kritické změny ve spotřebě a zjistit stresové prahy. Dalším krokem je identifikace cílových tréninkových tepových frekvencí a zátěže právě na základě přímého měření spotřeby kyslíku ve svalu.

Sportovní prohlídka komplexní - SP4

Je nejkomplexnějším ze základní série vyšetření a provádí se nejčastěji u vrcholových sportovců a reprezentantů. Součástí je monitorace všech hlavních fyziologických systémů (krev, plicní funkce, oběhová funkce a periferní využití kyslíku) a zjištění jejich reakce na zátěž. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace tepenné krve O2
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž
  • Monitorace oběhového systému – srdeční výdej a další parametry krevního oběhu
 • Hodnota hemoglobinu – vyšetření krve

Výsledkem testu je zhodnocení funkce jednotlivých fyziologických systémů a nalezení kritického systému či oblasti, která dosahuje stresového prahu jako první. Následná tréninková doporučení jsou tedy velmi cílená a přesná. Tak jako u ostatních vyšetření je případná fyzioterapie zajištěna našimi fyzioterapeuty s plnou návazností na vyšetření.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Jaký je rozdíl mezi anaerobním prahem a výše popisovanými stresovými prahy?
Odpověď: Anaerobní práh je měřen krevním laktátem a vyjadřuje sumu stresových prahů v jednotlivých fyziologických systémech. Každý systém má práh na jiné úrovni a jejich přesnou identifikací můžeme nalézt ten, který selhává jako první a tedy lépe a efektivněji zaměřit trénink.

Otázka: Pro koho je tento typ testu vhodný a pro koho jsou vhodnější jiné testy?
Odpověď: Tento typ je vhodný pro všechny závodní a hobby sportovce, kteří berou sport vážně. Je také vhodný pro bývalé sportovce, kteří se rozhodli po letech opět začít seriózně sportovat. Pro závodní běžce, vytrvalostní cyklisty a veslaře jsou vhodnější specializované testy, které jsou popsané dále v textu.

Speciální a doplňková vyšetření

Jde o vyšetření, která je možné na přání klienta přidat k jednotlivým sportovním prohlídkám.

Potápěcí (diving) reflex – test reakce oběhového systému na ponoření do chladné vody. Je vhodný u potápěčů, dálkových plavců a synchronizovaného plavání. Vždy doplňuje jedno ze základních vyšetření a vždy jej provádíme za kompletní monitorace hemodynamických parametrů – srdečního výdeje. Takto koncipované vyšetření neprovádí žádné jiné centrum v ČR a je výrazně přesnější než obvyklý test pouze se záznam EKG.

Základní laboratorní vyšetření krve – základní série laboratorních vyšetření k odhalení možné patologie.

Specializované laboratorní vyšetření krve – test, který se provádí u vrcholových sportovců a reprezentantů. Spektrum biochemických a hematologických testů je cílené na možné rizikové faktory výkonu, alergie a potravinové nesnášenlivosti a riziko přetrénování.

Echokardiografické vyšetření – ultrazvukové vyšetření srdce. Jde o preventivní vyšetření k odhalení možného rizika náhlé smrti či poškození zdraví při sportu. Je vhodné v kombinaci s vyšetřeními SP3, SP4, SPB, SPC a SPV.

Impedanční kardiografie – jediný přístroj v ČR – pomocí impedanční kardiografie jsme schopni změřit hemodynamické parametry krevního oběhu při zátěži. Výsledkem je přesný obraz zatížení krevního oběhu při zátěži a identifikace možných limitací. Je součástí speciálních vyšetření SPB, SPC a SPV. Vhodné jako doplněk k SP3 a SP4 či u sportovně výkonnostních testů.

Tělesné složení bioimpedancí – objektivizace tělesného složení, množství H2O a tuku. Používáme tří kompartmentový přístroj, který na rozdíl od jednoduchých přístrojů dostupných téměř v každé ambulanci dokáže přesně změřit množství H2O. Lze kombinovat se všemi vyšetřeními. Limitací je věk minimálně 12 let.

Total hemoglobin mass - pokud jste vytrvalostní sportovec s mnoha lety tréninku, tak může být Vaší limitací schopnost přenosu kyslíku krví. Total Hemoglobin Mass je speciální metoda, která jako jediná je schopna přesně určit celkové množství červených krvinek a tedy možnou vhodnost vysokohorského a hypoxického tréninku.Je vhodná k SPC.

Srovnání sportovních prohlídek
SP1SP2SP3SP4SPC
Anamnéza se zaměřením na náhlou smrt
Fyzikální vyšetření
Kinezilogický rozbor, včetně antropometrie
Klidové EKG
Zátěžové EKG + TK
Moxymonitor - Monitace svalové saturace kyslíku
Spiroergometrie - diagnostika metabolismu a dechového systému
Měření srdečního výdeje - diagnostika oběhového systému
Speciální protokol testu pro cyklisty
Diagnostika šlapání

Fotogalerie