Dokumenty pro pacienty

Anamnestický dotazník česky

Anamnesis - Medical History Form

Informovaný souhlas s ergometrickým vyšetřením

Informovaný souhlas se spiroergometrickým vyšetřením

Nutriční dotazník

Dotazník psychologie

Dokumenty pro lékaře

Poukaz na ošetření FT - specialista

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - vyplněný

Poukaz na ošetření FT - praktický lékař