Ceník služeb ISL

Institut sportovního lékařství (ISL) má uzavřeny smlouvy na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění se všemi zdravotními pojišťovnami. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných na žádost klienta (samoplátce) a ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Upozorňujeme, že služby poskytované ISL v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství standardně zahrnují i služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proto v těchto oblastech vybíráme doplatky.


Ceny služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Sportovní prohlídky a testy

Sportovní prohlídka základní SP1 750 Kč

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je následně sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

Sportovní prohlídka s ergometrií SP2 1 600 Kč

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - ergometrie
 • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
 • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
 • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a doporučených cílových tepových frekvencí a zátěží pro trénink na kole či běh a případné doporučení pro stabilizační cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

Sportovní prohlídka se spiroergometrií SP3 2 500 Kč

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem.

Vyšetření pro přijetí na sportovní SŠ a VŠ800 Kč

Administrativní poplatek
(výpis z dokumentace, dodatečné vystavení potvrzení o způsobilosti ke sportu a studiu, atd.)
200 Kč

Specifická doplňková vyšetřeníindividuální


Rehabilitace (RHB) a fyzioterapie

Komplexní vyšetření RHB lékařem
(doplatek u vyšetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)
300 Kč
Komplexní vyšetření RHB lékařem (samoplátce)1 500 Kč
Cílené vyšetření RHB lékařem (samoplátce)750 Kč
Individuální fyzioterapie (doplatek u ošetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)300 Kč
Individuální fyzioterapie (samoplátce)1 200 Kč
Funkční respirační trénink1 500 Kč
Rehabilitační balíček 4 000 Kč
Kondiční balíček 5 000 Kč
Korekce běžecké techniky1 000 Kč
Kineziotaping (vyšetření s aplikací, bez materiálu)450 Kč
Masáž 60 min - klasická, sportovní, reflexní700 Kč
Manuální lymfodrenáž 60 min 900 Kč
Přístrojová lymfodrenáž 60 min500 Kč
Balíček 3x manuální lymfodrenáž 60 min 2 550 Kč
Balíček 5x manuální + 5x přístrojová lymfodrenáž 6 750 Kč


Fyzikální léčba

! všechny typy služeb v rámci fyzikální terapie musí být indikovány lékařem

Hilterapie 1x ošetření1 000 Kč
Vysokovýkonný laser 1x ošetření400 Kč
BCR (mikroproudy) 1x ošetření300 Kč
Rázová vlna 1x ošetření500 Kč
Lymfodrenáž přístrojová500 Kč
Suchý zábal CO2 (10 + 2 aplikace ZDARMA) 2 500 Kč


Kardiologie

Komplexní vyšetření kardiologem včetně echo1 750 Kč

Echokardiografie samostatně (samoplátce) 1 200 Kč

Ultrazvukové vyšetření srdce. Jde o preventivní vyšetření k odhalení možného rizika náhlé smrti či poškození zdraví při sportu. Doporučujeme podstupovat v rámci sportovní prohlídky pro možnost komplexního pohledu na zdravotní stav.