Ceník služeb ISL

Institut sportovního lékařství (ISL) má uzavřeny smlouvy na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění se všemi zdravotními pojišťovnami. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných na žádost klienta (samoplátce) a ceny služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Upozorňujeme, že služby poskytované ISL v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství standardně zahrnují i služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proto v těchto oblastech vybíráme doplatky.


Ceny služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Sportovní prohlídky a testy

Sportovní prohlídka základní SP1 750 Kč

Určena je zejména pro mládež, případně slouží jako základní prohlídka pro nerizikové sporty. Její součástí je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • 3 minutový dlouhodobý záznam EKG

Největší důraz při prohlídce je kladen na vyšetření pohybového aparátu a zjištění případných poruch, které by mohly být limitující jak ze zdravotní, tak výkonnostní stránky. Dvě verze klidového EKG provádíme pro zvýšení citlivosti záchytu arytmií, které se někdy v dětském věku objevují a je třeba je následně sledovat. Vyšetření trvá 30 minut a výsledkem je zpráva pro klub a pohovor s rodiči o výsledku vyšetření.

Sportovní prohlídka s ergometrií SP2 1 600 Kč

Určena pro mládež či dospělé závodníky, kteří v tréninku či závodech dosahují vysokých fyzických zátěží. Je také základním typem prohlídky pro tréninková střediska mládeže a rizikové sporty dle vyhlášky MZČR upravující zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu. Zátěžové vyšetření provádíme do maxima a doplňujeme je kontinuální monitorací průtoku krve a spotřeby kyslíku ve svalu systémem Moxy. Díky této technologii jsme schopni identifikovat anaerobní práh, aniž bychom museli odebírat krev. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - ergometrie
 • Dosažený výkon ve W a W/kg, porovnání s normami pro daný sport
 • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
 • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2

Výsledkem vyšetření je zhodnocení celkového stavu, rizika sportu, stavu pohybového aparátu, určení anaerobního prahu a doporučených cílových tepových frekvencí a zátěží pro trénink na kole či běh a případné doporučení pro stabilizační cvičení pohybového aparátu. V případě potřeby jsou výsledky jsou předány našim fyzioterapeutům k návazné fyzioterapii.

Sportovní prohlídka se spiroergometrií SP3 2 500 Kč

Je nejčastějším vyšetřením u výkonnostních sportovců. Základem prohlídky je spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou plicních funkcí a parametrů metabolismu kyslíku. Její součástí jsou:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru - spiroergometrie
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž

Výsledkem testu je komplexní zhodnocení výkonových parametrů, diagnostika plicních funkcí a metabolismu kyslíku. Dále identifikace stresových prahů jak dle ventilace (při spiroergometrií), tak přímo v pracujícím svalu (Moxy). Určíme doporučené cílové tepové frekvence a zátěže. V případě potřeby zajistíme návaznou fyzioterapii, včetně možnosti dechové rehabilitace vedoucí ke zlepšenému zásobování organismu kyslíkem.

Sportovní prohlídka se spiroergometrií a monitorací srdečního výdeje SP4 3 700 Kč

Je nejkomplexnějším ze základní série vyšetření a provádí se nejčastěji u vrcholových sportovců a reprezentantů. Součástí je monitorace všech hlavních fyziologických systémů (krev, plicní funkce, oběhová funkce a periferní využití kyslíku) a zjištění jejich reakce na zátěž. Součástí prohlídky je:

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření včetně základní antropometrie
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového aparátu
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru
  • Dosažený výkon ve W a W/kg, VO2max a porovnání s normami pro daný sport
  • Určení stresových prahů dle křivky ventilace a tkáňové saturace O2
  • Základní monitorace oběhových funkcí – EKG, krevní tlak, saturace tepenné krve O2
  • Monitorace svalového metabolismu – tkáňová saturace a průtok O2
  • Monitorace a vyšetření plicních funkcí – adaptace dechového systému na zátěž
  • Monitorace oběhového systému – srdeční výdej a další parametry krevního oběhu
 • Hodnota hemoglobinu – vyšetření krve

Výsledkem testu je zhodnocení funkce jednotlivých fyziologických systémů a nalezení kritického systému či oblasti, která dosahuje stresového prahu jako první. Následná tréninková doporučení jsou tedy velmi cílená a přesná. Tak jako u ostatních vyšetření je případná fyzioterapie zajištěna našimi fyzioterapeuty s plnou návazností na vyšetření.

Sportovní prohlídka pro cyklisty SPC (DOČASNĚ NEOBJEDNÁVÁME) 9 400 Kč

Vážení klienti, v současné době jsou termíny pro tento typ prohlídky plně obsazeny - poptávka vysoce převyšuje naše kapacitní možnosti. Prosíme o strpení ohledně delších objednacích dob - v řádu měsíců. V případě akutních problémů u cyklistů budeme hledat alternativní typ testu s kratší čekací dobou. Děkujeme za pochopení.

Jde o komplexní vyšetření přizpůsobené pro výkonnostní a vrcholové cyklisty a triatlonisty. Základem vyšetření je test fyziologických systémů SP4, který je dále individualizován na konkrétního sportovce.

Test je proveden na trenažéru Wattbike Pro umožňujícím individuální nastavení posedu a oboustrannou diagnostiku dynamiky a efektivity šlapání až do úrovně 2000W. Trenažér má vzduchovou brzdu a pocit odporu je podobnější než při obvykle magneticky bržděném trenažéru. Vlastní kolo s sebou nemusíte nosit, Wattbike lze přesně nastavit do všech poloh. Standardně používáme SPD pedály, pokud máte systém Look, je vhodné přinést pedály společně s tretrami. Základem je vyšetření v rozsahu SP4, nicméně je použitý odlišný protokol s 5 minutovými intervaly a 1 minutovými pauzami mezi intervaly k přesnější monitoraci odpovědi na zátěž. Čistý test se zátěží trvá přibližně 45 minut a celkově vyšetření trvá 2,5-3,0 hodiny.

Vyšetření pro přijetí na sportovní SŠ a VŠ800 Kč

Administrativní poplatek
(výpis z dokumentace, dodatečné vystavení potvrzení o způsobilosti ke sportu a studiu, atd.)
200 Kč

Specifická doplňková vyšetřeníindividuální


Rehabilitace (RHB) a fyzioterapie

Komplexní vyšetření RHB lékařem
(doplatek u vyšetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)
300 Kč
Komplexní vyšetření RHB lékařem (samoplátce)1 500 Kč
Cílené vyšetření RHB lékařem (samoplátce)750 Kč
Individuální fyzioterapie (doplatek u ošetření hrazeného zdravotní pojišťovnou)300 Kč
Individuální fyzioterapie (samoplátce)1 200 Kč
Funkční respirační trénink1 500 Kč
Rehabilitační balíček 4 000 Kč
Kondiční balíček 5 000 Kč
Korekce běžecké techniky1 000 Kč
Kineziotaping (vyšetření s aplikací, bez materiálu)450 Kč
Masáž 60 min - klasická, sportovní, reflexní700 Kč
Manuální lymfodrenáž 60 min 900 Kč
Přístrojová lymfodrenáž 60 min500 Kč
Balíček 3x manuální lymfodrenáž 60 min 2 550 Kč
Balíček 5x manuální + 5x přístrojová lymfodrenáž 6 750 Kč


Fyzikální léčba

! všechny typy služeb v rámci fyzikální terapie musí být indikovány lékařem

Hilterapie 1x ošetření1 000 Kč
Vysokovýkonný laser 1x ošetření400 Kč
BCR (mikroproudy) 1x ošetření300 Kč
Rázová vlna 1x ošetření500 Kč
Lymfodrenáž přístrojová500 Kč
Suchý zábal CO2 (10 + 2 aplikace ZDARMA) 2 500 Kč


Kardiologie

Komplexní vyšetření kardiologem včetně echo1 750 Kč

Echokardiografie samostatně (samoplátce) 1 200 Kč

Ultrazvukové vyšetření srdce. Jde o preventivní vyšetření k odhalení možného rizika náhlé smrti či poškození zdraví při sportu. Doporučujeme podstupovat v rámci sportovní prohlídky pro možnost komplexního pohledu na zdravotní stav.


Nutriční poradenství

Komplexní jednorázové vyšetření nutričním terapeutem (90 min)1 500 Kč
včetně měření tělesného složení na přístroji Biacorpus s rozborem výsledků a doporučením nutričního opatření
Nutriční program na míru5 900 Kč
3x setkání během cca 2 měsíců, 2x měření tělesného složení na přístroji Biacorpus, sestavení individuálního rámcového jídelníčku + ukázkového jídelníčku, emailové konzultace v průběhu programu
Nepřímá kalorimetrie (měření rychlosti metabolismu spirometrií - po doporučení nutričním terapeutem)1 700 Kč

Samostatné měření tělesného složení bioimpedancí Biacorpus (tuk, svaly, voda buněčná a mimobuněčná)500 Kč

Objektivizace tělesného složení, množství H2O a tuku. Lze kombinovat se všemi vyšetřeními. Limitací je věk minimálně 12 let.


Sportovní psychologie

Vyšetření a konzultace u sportovního psychologa500 Kč