Viewing entries tagged
dechová limitace

Pouze jedna nádrž (53x11)

Pouze jedna nádrž (53x11)

Tradiční fyziologie zátěže, tak jak se stále ještě učí na mnoha trenérských školách, vůbec neuvažuje, že dechová funkce by mohla být u zdravého jedince limitujícím faktorem výkonu. Ukazuje se však, že je to omyl.