Tradiční fyziologie zátěže, tak jak se stále ještě učí na mnoha trenérských školách, vůbec neuvažuje, že dechová funkce by mohla být u zdravého jedince limitujícím faktorem výkonu. Ukazuje se však, že je to omyl.

Přečtěte si celý článek Martina Hačeckého: