sportovní prohlídky

a vyšetření

rehabilitace

a fyzioterapie

a oběhové soustavy

vyšetření srdce

nutriční poradenství

a sportovní výživa

sportovní psychologie

regenerace sportovce

Posouváme hranice možností

Institut sportovního lékařství vznikl jako první zdravotnické zařízení v České republice, které poskytuje komplexní zdravotní služby sportovcům všech věkových a výkonnostních kategorií. Pomáháme rekreačním i vrcholovým sportovcům  pohybovat se ohleduplně k jejich zdraví.

Současně poskytujeme odbornou rehabilitační péči pro pacienty s neurologickými, ortopedickými, revmatologickými diagnózami a také pooperačními a poúrazovými stavy. Zde spolupracujeme se specialisty z klinických pracovišť.

Investice do moderních technologií v rámci dotačního programu OPPK

OPPK