SPORT A ZDRAVÍ V ROVNOVÁZE

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

SPORTOVNÍ PSYCHOLOGIE

POSOUVÁME HRANICE MOŽNOSTÍ

Institut sportovního lékařství vznikl jako první zdravotnické zařízení v České republice, které poskytuje komplexní zdravotní služby sportovcům všech věkových a výkonnostních kategorií. Pomáháme rekreačním i vrcholovým sportovcům  pohybovat se ohleduplně k jejich zdraví.

Současně poskytujeme odbornou rehabilitační péči pro pacienty s neurologickými, ortopedickými, revmatologickými diagnózami a také pooperačními a poúrazovými stavy. Zde spolupracujeme se specialisty z klinických pracovišť.

INVESTICE DO MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přinášíme moderní metody testování výkonnosti sportovců a fyzikální terapie s využitím inovativních technologií pořízených v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: CZ.2.16/3.3.00/22602
Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v oblasti sportovní medicíny
Období realizace: 6/2014-3/2015

ISL NA FACEBOOKU